Page-break-before

A Web-fejlesztés Szemantikus wiki wikiből

CSS attribútum neve Page-break-before
Értékek (CSS attribútum) auto, always, avoid, left, right, inherit
Kezdőérték (CSS attribútum) auto
A CSS attribútum mely elemeknél használható minden nem abszolút módon pozicionált elemnél
Öröklött (CSS attribútum) N
A százalékos megadás mire vonatkozik? (CSS attribútum) N/A (nincs értelmezve)
Média (CSS attribútum) paged
Számított érték (CSS attribútum) N/A (nincs értelmezve)
Források (CSS attribútum) http://www.w3schools.com/cssref/pr_print_pagebb.asp

http://www.w3.org/TR/CSS21/page.html

Mi hivatkozik erre az oldalra?

Mi hivatkozik erre    
Elemek szűrése beillesztések elrejtése | linkek elrejtése | átirányítások elrejtése

Page-break-before: erre a lapra egyetlen más lap sem hivatkozik.


Tartalomjegyzék

Leírás

A page-break-before attribútummal egy adott elem előtti oldaltörést lehet beállítani. Ennek értelemszerűen a paged médiatípusban van jelentősége. Ilyen médiatípus például a nyomtatott, de elektronikus dokumentum is állhat különálló lapokból.
Az attribútum a CSS2-ben került bevezetésre, mindazonáltal használata csak a legszükségesebb esetekben javasolt. Abszolút módon pozicionált elemnél nem használható.
A Page-Breaking-et kerülni kell az adot elemeknél: tables, úszó elemek illetve az adott blokkon lévő kereteknél.
Ezt az attribútumot a népszerű böngészők (Explorer, Firefox, Chrome, Safari, Opera) támogatják.
Javascript kódba az «elem neve».style.pageBreakBefore="«attribútum értéke»" utasítással lehet beilleszteni.
Az attribútum értékei és azok jelentése a következő:

  • auto (alapértelmezett érték): az elé a html tag elé kerül oldaltörés, ahol szükséges, tehát ami már nem férne el az adott oldalon, az a következő oldalra kerül;
  • always: annak a html tag-nek, amelynek a paramétereként a page-break-before-t megadtuk, minden egyes példánya előtt oldaltörés lesz a dokumentumban;
  • avoid: annak a html tag-nek, amelynek a paramétereként a page-break-before-t megadtuk, minden egyes példánya előtt megtiltjuk az oldaltörést a dokumentumban;
  • left/right: azt lehet beállítani vele, hogy az oldaltörés eredményeként egy üres bal vagy jobb oldal jöjjön létre; ettől függően fog beszúrni a program megfelelő számú oldaltörést (megjegyzés: azt, hogy egy oldal bal vagy jobb, az dönti el, hogy hol helyezkedik el a dokumentumban az első oldalhoz képest. Azt pedig, hogy az első oldal bal vagy jobb oldalnak számít, paged médiatípus esetén az dönti el, hogy milyen írásmódú nyelven van írva a dokumentum. Ha az adott nyelven az írás balról jobbra történik (mint pl. a nyugati nyelvek esetében), akkor az első oldal jobboldalnak számít;
  • inherit: az adott elem gyerekei öröklik az attribútum értékét.


Forráskód (Oldaltörés beállítása minden h1 elem előtt)

Forráskód:

<html>
<head>
<style>
@media print
{
h1 {page-break-before:always}
}
</style>
</head>

<body>
....
</body>
</html> 
Forráskód magyarázata:
A példában a dokumentum nyomtatott változatának stílusában állítunk be oldaltörést minden h1 elem előtt.

Forráskód eredménye:

A dokumentum nyomtatása minden h1 elem előtt új oldalon kezdődik.


Forráskód (JavaScript a gyakorlatban)

Forráskód:


:

Forráskód magyarázata:
Az alábbi kódban el van helyezve egy gomb ami segítségével módosíthatjuk a Page-break-before funkciót.

Forráskód eredménye:

A gomb segítségével ki be kapcsolhatjuk az oldaltörést.


Önellenőrző teszt ()

Helyesen válaszoltál, így pontokat szereztél:  
Hibásan válaszoltál, így pontok lettek levonva:
Ne vegye figyelembe a kérdések együtthatóit:

1. A page-break-before css attribútum melyik médiatípusba tartozik?

All
Aural
Paged
Interactive
Visual

A pontszámod: 0 / 0
Helyesen válaszoltál, így pontokat szereztél:  
Hibásan válaszoltál, így pontok lettek levonva:
Ne vegye figyelembe a kérdések együtthatóit:

1. Melyik a kakukktojás?

always
avoid
left
center
right

A pontszámod: 0 / 0
Helyesen válaszoltál, így pontokat szereztél:  
Hibásan válaszoltál, így pontok lettek levonva:
Ne vegye figyelembe a kérdések együtthatóit:

1. Milyen oldalnak számít a paged típusban az első oldal egy magyar nyelvű dokumentum esetén?

jobb
bal

A pontszámod: 0 / 0
Helyesen válaszoltál, így pontokat szereztél:  
Hibásan válaszoltál, így pontok lettek levonva:
Ne vegye figyelembe a kérdések együtthatóit:

1. Mit lehet álítani a page-break-before attribútummal?

elem előtti oldaltörést lehet beállítani.
elem előtti sortörést lehet beállítani

A pontszámod: 0 / 0
Helyesen válaszoltál, így pontokat szereztél:  
Hibásan válaszoltál, így pontok lettek levonva:
Ne vegye figyelembe a kérdések együtthatóit:

1. Hány értéke van a Page-break-befor-nak?

1
2
3
4
5
6

A pontszámod: 0 / 0


Interaktív példa ()

Instrukciók (interaktív példa)
Módosítsd úgy a kódot, hogy a dokumentum nyomtatott változatában a második bekezdés -a címével együtt- új oldalon kezdődjön! Futtasd a kódot és az oldal nyomtatási nézetében győződj meg róla, hogy valóban létrejött az oldaltörés.
Kód:

Interaktív példa

Page-break-before-tényekRDF hírcsatorna
A CSS attribútum mely elemeknél használhatóminden nem abszolút módon pozicionált elemnél
A százalékos megadás mire vonatkozik (CSS attribútum)N/A (nincs értelmezve) +
CSS attribútum nevePage-break-before +
Forráskód címeOldaltörés beállítása minden h1 elem előtt + és JavaScript a gyakorlatban +
Forráskód eredményeA dokumentum nyomtatása minden h1 elem előtt új oldalon kezdődik. és A gomb segítségével ki be kapcsolhatjuk az oldaltörést.
Forráskód magyarázataA példában a dokumentum nyomtatott változatának stílusában állítunk be oldaltörést minden h1 elem előtt. és Az alábbi kódban el van helyezve egy gomb ami segítségével módosíthatjuk a Page-break-before funkciót.
Forráskód szövege
Források (CSS attribútum)http://www.w3schools.com/cssref/pr_print_pagebb.asp
http://www.w3.org/TR/CSS21/page.html
Instrukciók (interaktív példa)Módosítsd úgy a kódot, hogy a dokumentum nyomtatott változatában a második bekezdés -a címével együtt- új oldalon kezdődjön! Futtasd a kódot és az oldal nyomtatási nézetében győződj meg róla, hogy valóban létrejött az oldaltörés.
Kezdőérték (CSS attribútum)auto
Kód (interaktív példa)
Leírás (CSS attribútum)

A page-break-before attribútummal egy a <p>A page-break-before attribútummal egy adott elem előtti oldaltörést lehet beállítani.

Ennek értelemszerűen a paged médiatípusban van jelentősége. Ilyen médiatípus például a nyomtatott, de elektronikus dokumentum is állhat különálló lapokból.
Az attribútum a CSS2-ben került bevezetésre, mindazonáltal használata csak a legszükségesebb esetekben javasolt. Abszolút módon pozicionált elemnél nem használható.
A Page-Breaking-et kerülni kell az adot elemeknél: tables, úszó elemek illetve az adott blokkon lévő kereteknél.
Ezt az attribútumot a népszerű böngészők (Explorer, Firefox, Chrome, Safari, Opera) támogatják.
Javascript kódba az «elem neve».style.pageBreakBefore="«attribútum értéke»" utasítással lehet beilleszteni.
Az attribútum értékei és azok jelentése a következő:

  • auto (alapértelmezett érték): az elé a html tag elé kerül oldaltörés, ahol szükséges, tehát ami már nem férne el az adott oldalon, az a következő oldalra kerül;
  • always: annak a html tag-nek, amelynek a paramétereként a page-break-before-t megadtuk, minden egyes példánya előtt oldaltörés lesz a dokumentumban;
  • avoid: annak a html tag-nek, amelynek a paramétereként a page-break-before-t megadtuk, minden egyes példánya előtt megtiltjuk az oldaltörést a dokumentumban;
  • left/right: azt lehet beállítani vele, hogy az oldaltörés eredményeként egy üres bal vagy jobb oldal jöjjön létre; ettől függően fog beszúrni a program megfelelő számú oldaltörést (megjegyzés: azt, hogy egy oldal bal vagy jobb, az dönti el, hogy hol helyezkedik el a dokumentumban az első oldalhoz képest. Azt pedig, hogy az első oldal bal vagy jobb oldalnak számít, paged médiatípus esetén az dönti el, hogy milyen írásmódú nyelven van írva a dokumentum. Ha az adott nyelven az írás balról jobbra történik (mint pl. a nyugati nyelvek esetében), akkor az első oldal jobboldalnak számít;
  • inherit: az adott elem gyerekei öröklik az attribútum értékét.

</p> z attribútum értékét.</li> </ul>

Média (CSS attribútum)paged +
Számított érték (CSS attribútum)N/A (nincs értelmezve)
Teszt szövege
Értékek (CSS attribútum)Auto +, Always +, Avoid +, Left +, Right + és Inherit +
Öröklött (CSS attribútum)hamis +