Vita:Kezdőlap

A Web-fejlesztés Szemantikus wiki wikiből

Tartalomjegyzék

Error

Az error egy latin eredetű, magyar fordítással „hiba”-t jelentő szó. Az informatika több ágában is megjelent már az „error” kifejezés. Több hibakód is létezik a számítástechnikában, melyekhez egy adott hibaleírást társítanak. Ezek a leírások segítenek beazonosítani a hiba eredetét.

404-es hiba

Az átlag felhasználó legtöbbször a 404-es hibakóddal találkozik a legtöbbször. Ez egy http válaszkód, ami azt jelzi, hogy a kliens kapcsolatba tudott lépni a szerverrel, de a böngésző által kért állomány nem található. A 404-es hibakód nem keverendő össze a "Nem található" hibával, ahol maga a kapcsolat sem jön létre. Egy másik hasonló kód a "410: Eltűnt" hibakód, ami azt jelenti, hogy a kért weboldal véglegesen megszűnt. A 404-es hiba azt is jelenti, hogy a kért tartalom, ha az valaha elérhető volt, a jövőben talán ismét elérhetővé válik.

Szemantikai hiba

Szemantikai hiba, programozáskor egy algoritmus rosszul kódolásából ered. Akkor beszélünk szemantikai hibáról, ha a program lefordul, elindul, de nem azt csinálja, amit a programozó szeretne, esetleg a program futása közben meg is áll egy hiba miatt. Ezt a futtatás közbeni hibát jellemzően a programozó veszi észre tesztelés közben. Ez úgy történik, hogy elindítja a programot, adatokat ad át neki, amit számolnia kell, de a kimeneten már nem az jelenik meg, amit a programozó vár, akkor - bár a program szintaktikailag helyes, a fordító elfogadta - mégis a program szemantikai hibát tartalmaz. Más esetekben a program nem rossz eredményt ad, hanem valamilyen szabálytalan műveletet hajt végre, és ezért automatikusan leáll. Futási hiba Runtime Error Ez azonban általában könnyebben megtalálható hiba, mint az előzőekben leírt hibás végeredményt szolgáltató hiba, ugyanis ha a programózó nem tudja, hogy pontosan milyen eredménynek kell megjelennie a bevitt adatokra, akkor lehetséges, hogy a hibát észre sem veszi, míg utóbbi esetben, ez egyértelműen kiderül.

Szintaxis

A szintaxis vagy mondattan a nyelvészetben a szavak szószerkezetekké és mondatokká kapcsolódásának szabályait írja le. A számítástechnikában egy programozási nyelv szintaxisa azt a szabályrendszert jelenti, amely meghatározza, hogy az adott nyelvben hogyan lehet az egyes nyelvi elemeket, utasításokat létrehozni. A szintaxis meghatározza a nyelv tágabb értelem vett ábécéjét, a használható szavakat, és megadja a nyelvi elemek felépítési szabályait. A nyelv szintaxisának leírására a metanyelvek szolgálnak. A program utasítások sorozata, amelyeket az adott programnyelv formai (szintaktikai) szabályainak betartásával kell alkalmazni. Ezen szabályok megszegésével szintaktikai hiba keletkezik, mely a program hibájához vezet, ha az adott forráskódot javítás nélkül futtatjuk. Amennyiben elkövettük a hibát, és nem került javításra, az adott program, a futtatás során észleli ezt a problémát és megjelölésre kerül számunkra (syntax error).